Mediation services

Services van de SIMK

Mediation is toenemend een onderdeel van de kern vaardigheden basis van advocaten, psychologen, raadgevers, sociaal werkers, Human Resource Management(HRM), institutionele managers, verander- managers, strategische planners, alliantie facilitatoren en andere leden van de rechts-, management- en sociale wetenschappen aan het worden. Het SIMK biedt praktische mediation services, training en advies in het Engels, Duits en Nederlands op het gebied van:

  • Bedrijfs- en commerciële mediation (tussen bedrijven, ondernemers, collega’s; consumenten conflicten; …),
  • werkplaats mediation (bv. tussen bedrijfstakken, units, collega’s, …),
  • erfenis conflicten,
  • mediation in persoonlijk letsel en andere schadeclaims,
  • familie mediation (echtscheidingsmediation, voogdij geschillen en onder meer generatie conflicten),
  • andere privaatrechtelijke geschillen.

Professionele mediation bespaart (rechtbank, bedrijfs, emotionele en andere persoonlijke) kosten, echter, het is niet gratis. Een mediation sessie duurt gewoonlijk 90-120 minuten en meestal is er meer dan één sessie nodig om het geschil te beslechten. De kosten per uur bedragen € 100,- tot € 250.-, echter, indien er charitatieve redenen aanwezig zijn, is de dienstverlening van mediation@trenczek.net, meestal pro bono.